Diccionari Ortogràfic de Valencià


  • Pots consultar la flexió de cada verp pulsant el botó que apareix a la dreta de l'entrada en valencià.
  • Pots consultar les paraules que apareixen en la definició pulsant sobre elles.
  • Introduïx números en sifres per a convertir-los a lletres.
servicis/diccionari/index.txt · Última modificació el: 2008/12/14 23:10 per berarma
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0