Ajuda del corrector

Un corrector ortogràfic busca en el text aquelles paraules que estiguen mal escrites i sugerix alternatives que tinguen una escritura semblant. S'ha de tindre en conte que no pot corregir erros que no siguen purament ortogràfics, per eixemple no pot reconéixer erros gramaticals.

El corrector reconeix actualment:

  • les paraules de la 3ª edició del DRACV, i algunes de la pròxima edició.
  • formes derivades d'estes paraules, femenins i plurals.
  • adverbis derivats acabats en -ment.
  • pràcticament totes les flexions verbals regulars i irregulars.
  • només alguns dels diminutius i aumentatius més comuns.
  • tots els noms propis de persona llistats en el DRACV.
  • topònims valencians i estrangers més usuals.

Tornar al corrector

servicis/corrector/ajuda.txt · Última modificació el: 2009/01/15 02:22 per berarma
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0