Llengua

Devem tindre clara la llengua de la que parlem i en la que treballem, el nom és important. Una llengua no es val per sí a soles, per a mantindre's viva necessita uns usuaris que s'identifiquen en ella, que l'utilisen i la facen evolucionar segons les necessitats, mantenint sempre l'essència pròpia que l'ha feta diferent a les demés.

Els valencians nos hem sentit identificats durant sigles en la nostra llengua, des de que deixàrem d'utilisar el nom comú romanç, l'hem sentida nostra i per això hem dit sempre valencià o llengua valenciana. Això nos fa posseïdors d'un mig expressiu propi, una senya d'indentitat i un patrimoni cultural del que som responsables.

La Real Acadèmia de Cultura Valenciana entén eixa responsabilitat i ha treballat des de la seua creació -l'any 1915- estudiant-la, documentant-la i dotant-la d'una normativa moderna. A la que precediren en sigles anteriors els treballs i estudis de Joan Esteve, Carles Ros, Just Pastor, Josep Escrig, Constantí Llombart, Joaquim Martí, Josep Nebot, Lluís Fullana, etc.

Podeu trobar documentació normativa en la web de la Secció de Llengua i Lliteratura Valencianes de la RACV. Lo Rat Penat organisa anualment cursos de valencià presencials i per correspondència.

Alvanceu a la següent secció per a vore els nostres servicis en llínea.

llengua/index.txt · Última modificació el: 2011/08/15 18:34 per admin
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0