Corrector ortogràfic per a OpenOffice.org

Openoffice.org 3.0+

Esta extensió d'OpenOffice és compatible en tots els sistemes (Windows, Linux, Mac, Solaris, etc.). Heu d'instalar primer OpenOffice.org, després aneu a la pàgina del corrector que teniu avall, llegiu les instruccions i pulseu el botó “Get it!” per a instalar-lo.
La RACV té el seu propi corrector que podeu descarregar i instalar des d'esta atra pàgina:

descarregues/openoffice/index.txt · Última modificació el: 2009/07/24 18:18 per berarma
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0