Portada

Pretenem promoure l'us del valencià a tots els nivells i l'interés per deprendre a utilisar-lo correctament. Esta és una iniciativa sense ànim de lucre que vol influir positivament en la societat valenciana per a ajudar-la a integrar-se en el món modern al mateix nivell que atres societats. Feu-nos arribar qualsevol sugerència o consulta utilisant la pàgina de contacte.

Colaborem en la Real Acadèmia de Cultura Valenciana.

Participa

Si teniu temps lliure que vos agradaria dedicar a deprendre informàtica oferim orientació i formació tècnica a canvi de colaborar en els nostres proyectes, preferiblement per a estudiants d'informàtica o persones en formació tècnica. És important tindre el Nivell Mig de Valencià dels cursos de Lo Rat Penat o estar fent-lo. La vostra colaboració és molt important. Utiliseu la pàgina de contacte per a solicitar més informació.

index.txt · Última modificació el: 2011/08/15 18:33 per admin
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0